Varför skall Du anlita Kallin Storkök?

Mångårig erfarenhet

Kallin storkök har mångårig erfarenhet som ger ekonomi i planering, investering och drift.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring genom objektanpassade kvalitetsplaner.

Ekonomi, kvalitet och funktion

Kallin Storkök har som policy att lyssna och vara flexibla utan att ge avkall på ekonomi, kvalité och funktion för beställare och nyttjare.

Logistiken fungerar – optimal driftsekonomi

Kallin storkök ser till att logistiken fungerar i köksverksamheten – en nödvändighet för optimal driftsekonomi.

Ytbehovet optimeras

Kallin storkök ser till att ytbehovet optimeras genom förråds- och arbetsplatsdimensionering i samråd med nyttjare.

Varu- och personalflöden

Kallin Storkök ser till att varu- och personalflöden blir rätt, det vill säga ”inga korsande flöden”.

Energieffektiva storköksmaskiner

Kallin storkök arbetar för att energieffektiva storköksmaskiner skall väljas.

Ekonomiskt obunden

Ekonomiskt obunden av leverantörer.
Medlem i SKBF, Storkökskonsulternas Branschförening sedan starten.